Skuteczność suplementacji


Mężczyzna lat 55, z rozpoznanym, zaawansowanym, rozsianym nowotworem kości: biodrowej, stawu biodrowego, w gałęziach górnych kości łonowych, trzonach kręgów, w żebrach, w obojczyku. Zakwalifikowany do naświetlań paliatywnych. Badanie scyntygraficzne kości 27.02.2012

>>>Zobacz wynik rozpoznania<<<

>>>Zobacz badanie scyntygraficzne kości str. 1<<<

>>>Zobacz badanie scyntygraficzne kości str. 2<<<

Ten sam mężczyzna rok później, po zastosowaniu naturalnej suplementacji, zaleconej po Analizie Pierwiastkowej Włosów, i naturalnych metodach oczyszczania organizmu. Metody naturalne stosowane od kwietnia 2012, także aktualnie. Klient Arkadii. Kontrolne badanie scyntygraficzne kości z dnia 22.02.2013, z opisem: W porównaniu z badaniem poprzednim regresja opisywanych zmian w kręgosłupie i elementach miednicy. Podpisane przez dwóch lekarzy.

>>>Zobacz orzeczenie lekarskie<<<

>>>Zobacz Kontrolne badanie scyntygraficzne<<<

>>>Zobacz Kontrolne badanie scntograficzne<<<