Rezonans krwi BICOM - Pakiet 3: PATOGENY

Pakiet Patogeny – polecany jest na początek

Wybierając ten pakiet otrzymasz wyniki rezonansu krwi na patogeny: pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby, obciążenia metalami ciężkimi, obciążenia szczepionkami.

Wyniki badań można zamawiać w dwóch różnych wersjach. Prosimy o wybór opcji.

 1. Wersja bez zaleceń – otrzymujemy same wyniki bez opisu i zaleceń. Koszt 349 zł.
 2. Wersja z zaleceniami – do wyników dołączone zostaną zalecenia opracowane przez Arkadia Klinika Dietetyki. Koszt 549 zł

Rejestracja telefoniczna  505 099 446
od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 17.00

349.00549.00

Wyczyść

Opis

Pakiet Patogeny polecany jest na początek. Wybierając ten pakiet otrzymasz wyniki rezonansu krwi na patogeny: pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby, obciążenia metalami ciężkimi, obciążenia szczepionkami wymienione poniżej:

 

WIRUSY

Pokaż szczegółowy
 1. Adenovirus
 2. Asian influenza, type A
 3. Coxsackie virus B-1
 4. Coxsackie virus B-4
 5. Coxsackie virus B-4(2. B.)
 6. Cytomegalia
 7. Cytophaga rubra
 8. Epstein-Barr virus (EBV) – ludzki herpes wirus
 9. Haemophilus influenza – zakażenia układu oddechowego i opon mózgowo- rdzeniowych
 10. Hepatitis A – wirus zapalenia wątroby typu A
 11. Hepatitis B – wirus zapalenia wątroby typu B
 12. Hepatitis B with EB-virus
 13. Hepatitis C – wirus zapalenia wątroby typu C
 14. Hepatitis C 1 – wirus zapalenia wątroby typu C1
 15. Hepatitis E – wirus zapalenia wątroby typu E
 16. Hepatitis non-A/non-B
 17. Hepatitis toxica (steatosis)
 18. Herpes Simple – wirus opryszczki pospolitej
 19. Herpes zoster – półpasiec
 20. HIV – ludzki wirus niedoboru odporności
 21. Influenza A and B – ptasia grypa A i B
 22. Influenza complex – ptasia grypa
 23. Papilloma Virus – wirus brodawczaka ludzkiego
 24. Virus „asia influenza”

 

BAKTERIE

Pokaż szczegółowy
 1. Alpha streptococcus – paciorkowce
 2. Bacillus anthracis – wąglik
 3. Bacillus cereus – laseczka woskowa (zatrucia pokarmowe)
 4. Bacillus smar –
 5. Bacillus subtillis var.niger – laseczka sienna
 6. Bacteroides fragilis – beztlenowce
 7. Beta streptococcus – paciorkowce gr. B
 8. Borrelia – borelioza
 9. Borrelia burgdorferi –
 10. Brucella melitensis –
 11. Brucellosis – bruceloza
 12. Campylobacter – bakteria przewodu pokarmowego
 13. Campylobacter pyloridis – (dawna nazwa helikobakter pylori) – przewód pokarmowy
 14. Chlamydia trachomatis – chlamydia (narządy rodne)
 15. Clostridium acetobutylicum – laseczka …
 16. Clostridium botulinum – laseczka jadu kiełbasianego
 17. Clostridium cadaveris –
 18. Clostridium difficile – powodująca infekcje jelitowe szczególnie po kuracji
 19. Clostridium innocuum –
 20. Clostridium paraputriforme
 21. Clostridium perfringens – laseczka zgorzeli gazowej
 22. Clostridium septicum –
 23. Clostridium tertium – laseczka tężca
 24. Corynebacterium anaerobius –
 25. Corynebacterium diphtheriae – maczugowiec błonicy
 26. Corynebacterium pyogenes – maczugowiec / paciorkowiec ropny
 27. Corynebacterium xerosis –
 28. Diplococcus diptheriae – dwoinka błonicy
 29. Diplococcus pneumoniae – dwoinka zapalenia płuc
 30. Enterobacter aerogenes – pałeczki tlenowa
 31. Enterococcus – paciorkowce
 32. Erwinia amylovora – zaraza ogniowa
 33. Erwinia carotovora – mokra zgnilizna bakteryjna
 34. Escherichia coli – pałeczka okrężnicy
 35. Gaffkya tetragena
 36. Gardnerella vaginalis – bakteria pochwowa
 37. Haemonchus contortus –
 38. Haemophilus influenza – zakażenia układu oddechowego i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 39. Helicobacter + intestinal Metaplasia –
 40. Histomonas meleagridis – pierwotniak wywołujący histomonadozę
 41. Klebsiella pneumoniae – pałeczka zapalenia płuc
 42. Lactobacillus acidophilus – bakterie kwasu mlekowego
 43. Mycobacterium phlei – prątek …
 44. Mycobacterium tuberculosis – prątek gruźlicy
 45. Mycoplasma – zapalenia płuc
 46. Neisseria gonorrhea (gonorrhoea) – dwoinka rzeżączki
 47. Nocardia asteroides – płuca, serce, nerki, mózg, kości, skóra – gózy
 48. Nocardia asteroides-Parkinson – —– I I ——
 49. Nutrisan 24 Mastica: helicobacter pylori
 50. Propionobacterium Agnes –
 51. Proteus mirabilit –
 52. Proteus rettgeri –
 53. Proteus vulgaris (urinary tract) – odmieniec pospolity
 54. Pseudomonas aeruginosa – pałeczka ropy błękitnej
 55. Rickettsia sp. – riketsia
 56. Salmonella enteriditis –
 57. Salmonella paratyphi –
 58. Salmonella typhimurium –
 59. Serratia marcescens – pałeczka krwawa
 60. Shigella dysenteriae –
 61. Shigella flexneri (depression)
 62. Shigella sonei (bef. tumours)
 63. Spirillum serpens – śrubowce
 64. Staphylococcus albus – gronkowiec
 65. Staphylococcus aureus (cult.) – gronkowiec złocisty
 66. Staphylococcus aureus (tooth) – (zęby)
 67. Staphylococcus coagulase negative
 68. Staphylococcus epidermicus – gronkowiec skórny
 69. Staphylococcus hyicus (exudative epidermitis in piglets)
 70. Strepto+Candida mix (sputum)
 71. Streptococcus canis, ß-hemolytic – paciorkowce (psy i koty), choroby skóry i uk. moczowo płciowego
 72. Streptococcus dysgalactiae (cattle)
 73. Streptococcus lactis (milk) – paciorkowce mlekowe
 74. Streptococcus mitis –
 75. Streptococcus pneumoniae – dwoinka zapalenia płuc
 76. Streptococcus pyogenes – (zapalenie gardła, anginy)
 77. Streptococcus sp. group (tooth)
 78. Streptococcus viridans – paciorkowce zieleniejące
 79. Streptomycin –
 80. Treponema pallidum – syphilis – krętek blady
 81. Troglodytella abrassari
 82. Ureaplasma urealiticum – zakażenia układu moczowo-płciowego
 83. Veillonella dispar –
 84. Yersinia enterocolitica – głównym rezerwuarem i źródłem zakażenia są świnie a także ukąszenia przez kleszcza. Objawy-zapalenie stawów oraz rumień guzowaty. Pałeczki yersinia rozwijają się głownie w węzłach chłonnych jamy rzusznej, stąd też główne objawy dotyczą przewodu pokarmowego. Powikłania powodują zapalenie oka,cewki moczowej a także (bardzo rzadko) ropnie wątroby, zapalenie szpiku, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 

GRZYBY

Pokaż szczegółowy
 1. Alternaria –
 2. Aspergillus clavatus – kropidlak
 3. Aspergillus flavus – kropidlak żółty
 4. Aspergillus fumigatus – kropidlak popielaty- zielonkawy
 5. Aspergillus Niger – kropidlak czarny
 6. Aspergillus oryzae – kropidlak żółty
 7. Aspergillus parasiticus – kropidlak zielony
 8. Aspergillus repens – kropidlak
 9. Aspergillus versicolor – kropidlak różnobarwny
 10. Candida albicans – drożdżak
 11. Candida glabrata –
 12. Candida kefir –
 13. Candida krusi –
 14. Candida lusitania –
 15. Candida parapsilosis –
 16. Candida rob usta –
 17. Candida sp. –
 18. Candida stel lata –
 19. Candida utilis –
 20. Chrysosporium ST5
 21. Cladosporium – grzyby pleśniowe
 22. Cladosporium cladosporoides – alergie
 23. Cladosporium fulvum –
 24. Cladosporium herbarium –
 25. Dermatophytes –
 26. Fusarium culmorum
 27. Fusarium monoliforme
 28. Fusarium solani
 29. Fusarium sporof. B37
 30. Geotrichum candidum
 31. Microsporum canis – grzybica drobnozarodkowa
 32. Mucor mucedo – pleśniak biały
 33. Mucor racemosus –
 34. Mycosis fungoides – ziarniniak grzybiasty
 35. Penicillium brevicompactum – pędzlak
 36. Penicillium chrysogenum
 37. Penicillium commune
 38. Penicillium dypontii FT17
 39. Penicillium expansum
 40. Penicillium notatum
 41. Penicillium roquerforti
 42. Pullularia pullulans
 43. Rhizopus nigricans
 44. Rhizopus rhizopodiformis
 45. Saccaromyces cerevisiae
 46. Sporothrix schenckii
 47. Strepto+Candida mix (sputum)

 

METALE CIĘŻKIE

Pokaż szczegółowy
 1. Aluminum (Al) – glin
 2. Barium (Ba) – bar
 3. Bismuth (Bi) – bizmut
 4. Cadmium (Cd) – kadm
 5. Caesium (Cs) – cez
 6. Chromium (Cr) – chrom
 7. Cobalt (Co) – kobalt
 8. Copper (Cu) – miedź
 9. ’Detoxi-Forte’ DeBa Pharma – preparat detoksy kujący
 10. Gold (Au) – złoto
 11. Iron (Fe) – żelazo
 12. Lead (Pb) – ołów
 13. Manganese (Mn) –mangan
 14. Mercury (Hg) – rtęć
 15. Molybdenum (Mo) – molibden
 16. Nickel (Ni) – nikiel
 17. Pallladium (Pd) – pallad
 18. Platinum (Pt) – platyna
 19. Plutonium 239 (Pu) – pluton
 20. Silver (Ag) – srebro
 21. Thallium (Tl) – tal
 22. Tin (Sn) – cyna
 23. Titanium (Ti) – tytan
 24. Tungsten (Wo) – wolfram
 25. Uranium (U) – uran
 26. Vanadium (V) – wanad
 27. Zinc (Zn) – cynk

 

OBCIĄŻENIA SZCZEPIONKAMI

Pokaż szczegółowy
 1. BCG vaccine – gruźlica
 2. Broncho-Vaxom® – zapalenia dróg oddechowych/zapalenie płuc
 3. CEE-Bulin (antibody) – kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
 4. CEE-Inject (deactivated virus) – kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
 5. CEE-Inject Baxter without thiomersal – kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych zawierająca tiomersal
 6. CEE-vaccine – kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
 7. Chickenpox (varicella) – ospa wietrzna
 8. Chicken-pox 'Varilrix’ – ospa wietrzna
 9. Diphtheria / pertussis / tetanus – błonica, krztusiec, tężec
 10. Diphtheria-tetanus-pertussis 'Boostrix’ – błonica, krztusiec, tężec
 11. Diphtheria-tetanus-pertussis-polio 'Tetravac’ – błonica, krztusiec, tężec, polio
 12. Diphtherinum – błonica
 13. Diptheria vaccine – błonica
 14. Flu vaccine NL 2005 – grypa
 15. German measles – różyczka
 16. Haemophilus B 'ACT-HIB’ –
 17. Haemophilus influenzae serotype B
 18. Hepatitis A – wirusowe zapalenie wątroby A
 19. Hepatitis A 'Havrix Junior 720′ – wirusowe zapalenie wątroby A
 20. Hepatitis A+B paediatric 'Twinrix’ – wirusowe zapalenie wątroby A +B
 21. Hepatitis B – wirusowe zapalenie wątroby B
 22. Hepatitis C – wirusowe zapalenie wątroby C
 23. Hepatitis C 1 – wirusowe zapalenie wątroby C1
 24. Hepatitis E – wirusowe zapalenie wątroby E
 25. Hepatitis non-A/non-B – wirusowe zapalenie wątroby nieokreślone
 26. Hepatitis-B vaccine – wirusowe zapalenie wątroby B
 27. Hexavac – (6 w 1) błonica, krztusiec, tężec, wzw B, polio, heamofilus influenzae B
 28. HIB vaccine – heamofilus influenzae B
 29. Infanrix Hexa – (6 w 1) błonica, krztusiec, tężec, wzw B, polio, heamofilus influenzae B
 30. Mazelen, bof, rubella 'Priorix’ – odra, świnka, różyczka
 31. Measles vaccine 'Attenuvax’, live virus – odra (żywy wirus)
 32. Measles-mumps-rubella – MMR odra, świnka, różyczka
 33. Mencevax acvy – meningokoki
 34. Meningococci vaccination – meningokoki
 35. Meningokokken C 'Meningitec’ – meningokoki
 36. Meningokokken C 'Neisvac’ – meningokoki
 37. Meningokokken 'Mencevax ACWY’ – meningokoki
 38. MMR Triplovax – odra, świnka, różyczka
 39. Mumps – świnka
 40. Mumps Vaccine – świnka
 41. Mycobacterium tuberculosis – gruźlica
 42. Pasteurellose –
 43. Pertussinum – krztusiec
 44. Pnemokokkensaccharidenconiug. 'Prevenar’ – pneumokoki
 45. Pneumokokken 'Pneumo 23′ – pneumokoki
 46. Polio dead vaccine – choroba Heinego-Medina (martwa)
 47. Poliomyelitis 'Imovax Polio’ – choroba Heinego-Medina
 48. Rubella – różyczka
 49. Rubella vaccine HDC – różyczka
 50. Scarlatinum – płonica
 51. Tetanus – tężec
 52. Tetanus activ – tężec (aktywny)
 53. Tetanus passiv – tężec (uśpiony)
 54. Tetanus, dipht., polio 6 jaar+ 'Revaxis’ – błonica, tężec, polio
 55. Tetravac – błonica, krztusiec, tężec, polio
 56. Thiomersal – związek rtęci
 57. Thiosinamine – …
 58. Thiourea – wiązek siarki – tiomocznik
 59. Tuberculinum Avis – gruźlica
 60. Tuberculinum bovinum – gruźlica
 61. Tuberculocidinum klebs nosode – gruźlica
 62. Twinrix (hepatitis A+B) – wirusowe zapalenie wątrobu A + B
 63. Typhoid feler – dur brzuszny / tyfus
 64. Typhoid vaccine 'Vivotiv’ – dur brzuszny / tyfus
 65. V 2-influenza – grypa
 66. V 3 – influenza – grypa
 67. V 4-influenza – grypa
 68. V 5 – influenza – grypa
 69. Va 2-influenza – grypa
 70. VA 2L-influenza – grypa
 71. Vaccine influenza 2001/2002 (SANDOVAC) – grypa
 72. Vaccininum – grypa
 73. Vapch-influenza – grypa
 74. Varicella levend 'Provarivax’ – ospa wietrzna
 75. Variola (smallpox) – ospa wietrzna
 76. V-influenza – grypa
 77. V-intestinal catarrh – grypa
 78. Virus „asia influenza” – grypa
 79. Yellow feler – żółta febra

 

PASOŻYTY

Pokaż szczegółowy
 1. Ancylostoma braziliense – tęgoryjec brazylijski (nicienie)
 2. Ancylostoma caninium – tęgoryjec …
 3. Ascaris – glista
 4. Ascaris larvae – glista larwy
 5. Ascaris lumbricoides – glista ludzka
 6. Ascaris megalocephala – glista (robak koni)
 7. Balantidium coli cysts – szparkosz okrężnicy / orzęsek
 8. Chilomastix cysts (2nd area) – wiciowce
 9. Chilomastix cysts (rat) – wiciowce (szczur)
 10. Chilomonas (whole fixation) – pierwotniaki
 11. Clonorchis sinesis – przywra (drogi żółciowe)
 12. Cryptocotyle lingua (adult) – przywra (jelito cienkie)
 13. Cysticerus fasciolaris – wągrzyca wątroby
 14. Demodex folliculorum – nużeniec ludzki
 15. Dientamoeba fragilis – pierwotniaki kałowe
 16. Diphyllobothrium erinacei – bruzdogłowiec (tasiemiec)
 17. Diphyllobothrium latum – bruzdogłowiec szeroki (tasiemiec)
 18. Dipylidium caninum, scolex – tasiemiec psi
 19. Dipylidium caninum, segment – tasiemiec psi
 20. Dirofilaria immitis – nicienie (prawa komora serca lub pień tętnicy płucnej)
 21. Echinococcus granulo sus – tasiemiec bąblowcowy
 22. Echinococcus granulus – tasiemiec bąblowcowy
 23. Echinococcus multiocularis – tasiemiec bąblowcowy wielojamowy
 24. Echinoporphium recurvatum – przywra jelit i trzustki
 25. Echinostoma revolutum – motylica, przywra jelitowa
 26. Endolimax nana – pierwotniak jelito grube
 27. Endolimax Nana (2nd area)
 28. Entamoeba coli-trophozoits – pełzak okrężnicy
 29. Entamoeba histoytia-trophozoits – pełzak czerwonki
 30. Eurytrema pancreaticum – przywra trzustkowa
 31. Fasciola hapatica – motylica wątrobowa
 32. Fasciola hepatica, eggs –
 33. Fasciola hepatica, miracydia –
 34. Fasciola hepatica, rediae –
 35. Fasciola hepatica-cercariae –
 36. Fasciolopsis buski, adult – przywra jelita cienkiego
 37. Fasciolopsis buski, eggs –
 38. Fischoedrius elongatus – przywry …
 39. Gastrothylax elongatus – przywry …
 40. Giardia Iamblia-trophozoits – lamblie
 41. Giardia Lamblia – lamblie
 42. Gyrodactylus – pijawka u ryb
 43. Haemonchus contortus – nicienie u przeżuwaczy (owca …)
 44. Hymenolepis di minuta – tasiemiec szczurzy
 45. Hymenolepis cysticercoides – tasiemiec …
 46. Lamblia intestinalis –
 47. Leishmania brasiliensis – pierwotniak z rodziny świdrowców
 48. Leishmania donovani –
 49. Leishmania Mexiana –
 50. Leishmania tropica –
 51. Moniezia expansa -sheep tapeworm, segment – robaki płaskie / tasiemce
 52. Moniezia, scolex – robaki płaskie / tasiemce u bydła długość do 10 m
 53. Multiceps serialis – tasiemiec psi/lisi
 54. Myxosoma – parzydełkowce (u zwierząt słodkowodnych)
 55. Myxosoma – parzydełkowce (u zwierząt słodkowodnych)
 56. Onchocerca volv ulus – nicienie (ślepota rzeczna) Afryka
 57. Paragonimus Westermanii – przywra płucna
 58. Passalurus ambiguus – nicienie króliki i zające
 59. Plasmodium cynomolgi – zarodziec/pierwotniak/MALARIA
 60. Plasmodium falciparum – — II —
 61. Plasmodium vivat – — II —
 62. Prosthogonimus marrorchis – pasożyt ptasi (jajowody i okolice kloaki)
 63. Sarcocystis – pierwotniak
 64. Schistosoma haematobium – przywra krwi
 65. Schistosoma mansoni – motylica jelitowa, tropikalna
 66. Stephanurus dentalus, eggs – glista świni i dzików
 67. Strongyloides, filariae larva – węgorczyca
 68. Taenia pisiformis, eggs – tasiemiec króliczy, jaja
 69. Taenia pisiformis, larva – tasiemiec króliczy, larwy
 70. Taenia saginata, Zysticerus – tasiemiec nieuzbrojony
 71. Taenia solium, Scolex – tasiemiec uzbrojony
 72. Taenia solium, Zysticerus – tasiemiec uzbrojony
 73. Toxoplasma Gondii – pierwotniak
 74. Toxoplasma, human-patholog. Strain –
 75. Toxoplasmosis –
 76. Trichinella spiralis (muscle) – włosień kręty
 77. Trichomonas vaginalis – rzęsistek pochwowy
 78. Trichuris sp. – nicienie (włosogłówka)
 79. Trypanosoma brucei – świdrowiec nagany
 80. Trypanosoma cruzi (brain) – świdrowiec amerykański (choroba Chagasa)
 81. Trypanosoma equiperdum – świdrowiec koński
 82. Trypanosoma rhodesiense – świdrowiec rodezyjski (krew, chłonka, płyn mózgowo rdzeniowy)
 83. Urocleidus – przywry monogeniczne

 

Wybierając ten pakiet otrzymasz wyniki rezonansu na wszystkie patogeny, szczepionki, metale ciężkie, oraz opis informacyjny o możliwościach terapii i profilaktyki, na życzenie – za dodatkową opłatą.

Informacje dodatkowe

Waga 0.2 kg
wybierz

Wynik badania, Wynik badania z konsultacją i zaleceniami